UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra (bendrovės produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose)  (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0303)

UAB „AIZ“ įgyvendiną projektą „UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra (bendrovės produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse“, projekto kodas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0303. Projektas yra įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“.

UAB „AIZ“ pagrindinė veikla yra elektros perdavimo aukštos įtampos elektros tinklų bei skirstymo vidutinės ir žemos įtampos elektros tinklų (linijų) instaliacijos įtaisų bei kitos elektros įrangos kūrimas, gamyba bei pardavimas. UAB „AIZ“ pagrindinė produkcija yra elektros izoliatoriai ir įvairūs tvirtinimo gnybtai (įžeminimo, surenkamieji bei jungiamieji gnybtai ir t.t.). Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus planus projekto įgyvendinimo laikotarpiu bendrovė planuoja dalyvauti 4 (keturiose) tarptautinėse parodose. Dalyvaudama tarptautinėse parodose UAB „AIZ“ tikisi užmegzti naujus glaudžius verslo santykius su partneriais eksporto rinkose bei padidinti bendrovės tarptautinį konkurencingumą. Todėl šis projektas yra būtinas, plečiant bendrovės galimybes ieškant naujų partnerių užsienio rinkose bei siekiant skatinti bendrovės eksporto augimą.

Projekto tikslas - didinti UAB „AIZ“ pardavimus užsienio rinkose.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos 24 d. iki 2023 m. kovo 09 d.

Projekto vykdytojas: UAB „AIZ“