UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

 UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra (bendrovės produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose)

Projekto tikslas - didinti UAB „AIZ“ pardavimus užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bendrovė planuoja dalyvauti 4 (keturiose) tarptautinėse parodose.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas: UAB „AIZ“