MTTP infsrastruktūros kūrimas

2012  m. gruodžio 18 d. UAB „AIZ“ pasirašė projekto „UAB „AIZ“ MTTP infrastruktūros kūrimas (elektros laboratorijos įrengimas)“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-078) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto suma (tinkamos projekto išlaidos) – 1.027.396,00 Lt (297.554,45 Eur). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

         

          Projektas „UAB „AIZ“ MTTP infrastruktūros kūrimas (elektros laboratorijos įrengimas)

 

UAB „AIZ“  yra jauna įmonė, registruota 2008 metų gruodžio 31 d. Pagrindinė bendrovės veikla yra elektros perdavimo aukštos įtampos elektros tinklų bei skirstymo vidutinės ir žemos įtampos elektros tinklų (linijų) instaliacijos įtaisų bei kitos elektros įrangos kūrimas, gamyba bei pardavimas.

 

Iki šiol UAB „AIZ“ daugiausiai dėmesio skyrė elektros izoliatorių ir įvairių tvirtinimo gnybtų (įžeminimo, surenkamieji bei jungiamieji gnybtai ir t.t.) kūrimui, gamybai ir prekybai. Įgyvendinus projektą  UAB „AIZ“ planuoja plėsti veiklą ir kurti bei gaminti platų spektrą elektros izoliatorių ir armatūros (varžtinių antgalių) bei kitos produkcijos skirtos elektros perdavimo bei skirstymo tinklams (linijoms), taip pat ketina užsiimti užsakomaisiais moksliniais tyrimais (gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniais tyrimais ir taikomąją veikla).

 

2012  m. gruodžio 18 d. UAB „AIZ“ pasirašė projekto „UAB „AIZ“ MTTP infrastruktūros kūrimas (elektros laboratorijos įrengimas)“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-078) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto suma (tinkamos projekto išlaidos) – 1.027.396,00 Lt (297.554,45 Eur). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 Projekto tikslas - skatinti inovacijų ir naujų technologijų diegimą įmonėje UAB „AIZ“ investuojant į MTTP infrastruktūros plėtrą bei sukuriant naujas tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietas.

 

 Projekto lėšomis buvo finansuojamas MTTP infrastruktūrai priskirtinos laboratorinės įrangos įsigijimas (horizontalus tempimo bandymo įrenginys ir kintamos elektros srovės bandymo įrenginys).

 

 Įgyvendinus projektą buvo įsigyta nauja elektros laboratorijos įranga, kuri leidžia įmonei tirti, analizuoti, pritaikyti naujas technologijas produktų gaminimo procesuose, įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Remiantis gauta patirtimi ir informacija, rinkai yra pasiūlyti nauji produktai, pasižymintis kokybiškumu ir inovatyvumu.