UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

 UAB „AIZ“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra (bendrovės produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose)

Projekto tikslas - didinti UAB „AIZ“ pardavimus užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bendrovė planuoja dalyvauti 4 (keturiose) tarptautinėse parodose.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas: UAB „AIZ“

MTTP infsrastruktūros kūrimas

2012  m. gruodžio 18 d. UAB „AIZ“ pasirašė projekto „UAB „AIZ“ MTTP infrastruktūros kūrimas (elektros laboratorijos įrengimas)“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-078) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto suma (tinkamos projekto išlaidos) – 1.027.396,00 Lt (297.554,45 Eur). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

ENERGETAB 2016

2016 m. rugsėjo mėnesi  įvyko viena didžiausių Centrinėje Europoje parodų „ENERGETAB 2016“ energetikos srityje, kuri vyko Bielsko-Biala (Lenkija).